Zarządzenie Nr 110/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 października 2011 r.

 

w sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

      § 1.1. Przeznacza do wydzierżawienia część działki gruntu tj. 0,0100 ha - działki nr 333/2 o pow. 1,1500 ha położonej w obrębie Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

      2. Wydzierżawienie następuje w trybie bezprzetargowym na rzecz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. zo.o.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.10.2011, ostatnia aktualizacja: 25.10.2011, odsłon: 640


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451688
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości