Zarządzenie Nr 110/03

Wójta Gminy Ostróda

z 17 listopada 2003r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2003r.

 

      Na podstawie § 17 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/254/97 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 listopada 1997r. zarządzam, co następuje:

 

      § 1. W zarządzeniu Nr 45/02 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2003r. po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „ § 2a Dzień 24 grudnia 2003r. ustanawiam dniem dodatkowo wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Ostródzie, bez odpracowania, w zamian za dzień 1 listopada 2003r."

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 17.01.2004, ostatnia aktualizacja: 17.01.2004, odsłon: 767


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304739
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości