Zarządzenie Nr 108/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 03 października 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn, „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Bursztynowej w m. Wałdowo”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr.73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Drozd Centrum Techniki mgr.inż Adam Nowosad 82-300 Elbląg ul. Dolnej 12 powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Gustaw Marek Brzezin -Przewodniczący.

 

2. Jan Brzozowski- Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Zbigniew Tomczyk - sekretarz.

 

4. Łukasz Nowicki - członek.

 

5. Maria Sosnowska - członek.

 

6. Jan Antochowski - członek.

 

7. Waldemar Skarżyński- członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.10.2011, ostatnia aktualizacja: 06.10.2011, odsłon: 615


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431680
odsłon strony

Aktualnie mamy
59 gości