Zarządzenie nr 108/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 września 2006r.

 

w sprawie powołania Gminnego Zespołu d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

 

 

      Na podstawie § 16 pkt. 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r., zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję Gminny Zespół d/s przeprowadzenia w Gminie Ostróda wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

 

      § 2. Skład Zespołu o którym mowa w § 1:

 

      1. Andrzej Pęziński - Przewodniczący Zespołu

 

      2. Danuta Kucharczuk - Zastępca Przewodniczącego,

 

      3. Agnieszka Jakubowska - Sekretarz,

 

      4. Artur Jabłonka - koordynator gminny z obsługi aplikacji „Kalkulator Wyborczy”

 

      5. Janina Roman - członek,

 

      6. Maria Kubaszczyk - członek,

 

      7. Grażyna Łabęcka - członek,

 

      8. Beata Czerkas - członek,

 

      9. Henryk Chocian - członek.

 

      § 3. Zobowiązuje Przewodniczącego zespołu do:

 

   - kontroli dat wykonywania czynności zgodnie z obowiązującym kalendarzem wyborczym i stosownymi przepisami,

 

   - organizowania posiedzeń Zespołu i przydzielania zadań jego członkom,

 

   - stałego informowania Wójta o podjętych działaniach dotyczących przygotowania i przebiegu wyborów.

 

      § 4. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia czynności wyborczych na szczeblu centralnym.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 20.09.2006, odsłon: 860


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287793
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości