Zarządzenie Nr 107/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 września 2006r.

 

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

 

      Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Ustanawiam Pana Andrzeja Pęzińskiego pełnomocnikiem do spraw wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydenta miasta, które zostaną przeprowadzone w dniu 12 listopada 2006r.

 

      § 2. Pełnomocnik będzie pełnić funkcję urzędnika wyborczego w gminie Ostróda.

 

      § 3.1. Do obowiązków urzędnika wyborczego należy współdziałanie z Krajowym Biurem Wyborczym w celu wykonania zadań wyborczych.

 

      2. Zasady współdziałania, o którym mowa w ust. 1 zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Ostróda a Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 20.09.2006, odsłon: 904


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302313
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości