Zarządzenie Nr 106/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 września 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark “.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami /,  zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na „Modernizacja drogi gminnej i budowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Idzbark” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

      2. Z-ca Przewodniczącego - Roman Szewczyk;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Magdalena Wajdyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 20.09.2006, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312718
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości