Zarządzenie Nr 105/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn „Modernizacja drogi gminnej Nr 153005 N Samborowo-Gierłoż - etap II ”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwa Drogowego „ BAZALT” Zbigniew Hrynkiewicz 82-400 SZTUM ul. Jagiełły 47a z dnia 30 października 2009 r.o zakończenie robót na zadaniu pn „Modernizacja drogi gminnej Nr 153005

Samborowo - Gierłoż - etap II” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Jan Brzozowski - Przewodniczący.

 

2. Marek Wydrzyński - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Zbigniew Tomczyk - Sekretarz komisji.

 

4. Teresa Ołowska - Członek komisji.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 13.11.2009, ostatnia aktualizacja: 13.11.2009, odsłon: 500

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334254
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved