Zarządzenie Nr 105/06

Wójta  Gminy Ostróda

z dnia 13 września 2006 r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /  Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603  z późn. zm/  zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu  prawa użytkowania wieczystego  nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej  jako działka  Nr 171/12 o pow. 16.224 m2, położonej w  obrębie  i  miejscowości  Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność  Skarbu Państwa  w użytkowaniu wieczystym  Spółki z o.o. “DAXPOL” z siedzibą w Warszawie  ul. Grochowska  nr  324 lok.5.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości  zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej  dnia 31 sierpnia 2006r. Rep. A Nr  9881 /2006   w Kancelarii Notarialnej  w Warszawie  ul. Marszałkowska nr 140 lok.100   -Notariusz Anna Jabłońska, Dariusz Jabłoński Spółka Cywilna.

 

      § 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt   Gminy  Ostróda

 

Gustaw  Marek  Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.09.2006, ostatnia aktualizacja: 20.09.2006, odsłon: 897


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302123
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości