Zarządzenie Nr 105/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 października 2004r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z  późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według katastru nieruchomości jako działka Nr 333 o pow. 2132m2 położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 13 października 2004r. Rep.”A” Nr 13532 /2004 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 18/4 - Notariusz Maria Smólska.

Nieruchomość stanowi własność Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Martom-Traveland” sp. z o.o w Olsztynie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 806


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725324
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości