Zarządzenie Nr 104/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 września 2013 roku

 

w sprawie wydzieleniaz zasobu mieszkaniowego gminy Ostróda lokalu, który przeznacza się na wynajemjako lokal socjalny.

 

     Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013r.poz.594 z późn. zm./ oraz art.22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowymzasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U.z 2005 roku Nr 31, poz. 266z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza,co następuje:

 

     §1. Zzasobu mieszkaniowego gminy Ostróda wydziela się lokal mieszkalny położony w miejscowościWałdowo 8A/2, który przeznacza się na wynajem jako lokal socjalny.

 

     §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

BogusławFijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2013r.

Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.09.2013, ostatnia aktualizacja: 19.09.2013, odsłon: 574

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451565
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved