Zarządzenie Nr 104/2009

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 października 2009r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu gminy Ostróda za III kwartały 2009 roku.

 

Na podstawie art. 14 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu gminy Ostróda za III kwartały 2009 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28.10.2009 r.

 

 

Informacja kwartalna z wykonania budżetu gminy Ostróda za III kwartały 2009 roku.

 

Lp.

Treść

Plan w zł.

Wykonanie w zł.

% wyk.

1.

Dochody

41.778.207,89

30.202.212,39

72,29

2.

Wydatki

48.890.887,89

30.910.767,55

63,22

2.1.

Wydatki bieżące

35.616.834,89

26.252.550,13

73,71

2.2.

Wydatki majątkowe

13.274.053,00

4.658.217,42

35,09

3.

Deficyt / Nadwyżka

-7.112.680,00

-708.555,16

9,96

4.

Przychody

7.803.880,00

5.189.931,09

66,50

5.

Rozchody

691.200,00

466.200,00

67,45

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 28.10.2009, ostatnia aktualizacja: 28.10.2009, odsłon: 506

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8638077
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved