Zarządzenie Nr 104/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 września 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 /  zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. Powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Danuta Niemanowska.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.09.2006, ostatnia aktualizacja: 12.09.2006, odsłon: 887


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287511
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości