Zarządzenie Nr 103/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 21 października 2003r.

w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2003r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r. poz.148 Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594) i § 7 pkt. 2 Uchwały Nr V/19/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie budżetu na rok 2003r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Budżet gminy po zmianach wynosi:

- Dochody - 21.327.759 zł;

- Wydatki - 23.422.983 zł.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego gminy są:

- pożyczka w kwocie 1.127.224 zł;

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 908.000 zł;

- wolne środki z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 60.000,zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 745


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301999
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości