Zarządzenie Nr 102/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn „ dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. z o.o., 14-100 Ostróda, ul. Paderewskiego 5 o zakończenie robót na zadaniu pn „dobudowa części socjalnej do sali gimnastycznej SP w Zwierzewie” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Jan Brzozowski - przewodniczący

 

2. Teresa Ołowska – z-ca przewodniczącego

 

3. Marek Wydrzyński – sekretarz

 

 4. Elżbieta Jaglińska - członek

 

 5. Grzegorz Kłos - członek

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.10.2009, ostatnia aktualizacja: 16.10.2009, odsłon: 440

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7949849
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved