Zarządzenie Nr 101/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 września 2006r.

 

w sprawie powołania Koordynatora oraz Realizatora ds. Biuletynu Informacji Publicznej w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. nr 67, poz.619), w związku z §2 Zarządzenia nr 77/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 sierpnia 2006r.- zarządza się, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się Koordynatora ds. Biuletynu Informacji Publicznej w osobie Pani Iwony Kubaszczyk.

 

      § 2. Powołuje się Realizatora ds. Biuletynu Informacji Publicznej w osobie Pana Artura Jabłonka.

 

      § 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.09.2006, ostatnia aktualizacja: 12.09.2006, odsłon: 1 790


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312815
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości