Zarządzenie Nr 10/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 lutego 2006 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy oraz określenia regulaminu jej pracy.

 

      Na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Artur Lewartowski - z-ca przewodniczącego;

 

      3. Marek Wydrzyński - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Organizację i tryb pracy komisji oraz zakres obowiązków określa Regulamin Pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 14a/04 Wójta Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wykonania ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

      § 3. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.03.2006, ostatnia aktualizacja: 07.03.2006, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12312800
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości