Zarządzenie Nr 01/09

Wójta Gminy Ostróda

Z dnia 08 stycznia 2009r.

 

W sprawie ustanowienia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 r.

 

      Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami).

 

      § 1. Ustalam następujące dni dodatkowo wolne od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda w 2009r.

 

   - dzień 12 czerwca 2009 r. w zamian za 15 sierpnia 2009 r.

 

   - dzień 24 grudnia 2009 r. w zamian za 26 grudnia 2009 r.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2009, ostatnia aktualizacja: 08.01.2009, odsłon: 524

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338512
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved