Nasz znak : RGP-7624/12/2008                                    Ostróda, dnia 30 grudnia 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

 Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. )

 

 Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że dnia 29 grudnia 2008 r. na wniosek Polskie Mięso i Wędliny „ ŁUKOSZ „ w Chybie wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/12/2008 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie mechaniczno - chemicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych z zakładu ubojni drobiu, przewidzianej do realizacji na działce nr 398/2 położonej w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

 Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda , ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporz. G. Pydyn

 

Przekazano do publikacji 07.01.2009

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.01.2009, ostatnia aktualizacja: 08.01.2009, odsłon: 957

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950012
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved