O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 5 października 2012r. o godz. 1330
odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

 

Planowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

3.       Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4.       Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r.

5.       Informacja Starosty Ostródzkiego w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej nielegalnego składowiska odpadów w sortowni w Morlinach.

6.       Wolne wnioski i informacje.

7.       Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

 

  

            p. o.  WÓJTA GMINY OSTRÓDA

 

                                                                                                                                Bogdan Bartnicki

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.10.2012, ostatnia aktualizacja: 08.10.2012, odsłon: 738


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952852
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości