Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 30 sierpnia 2010r. o godz. 11.00 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy w kadencji 2006-2010 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Wręczenie nominacji dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda.

 

4. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo.

 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Brzydowo, Lipowo.

 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.

 

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kajkowo.

 

9. Wolne wnioski i informacje.

 

10. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1.

    

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2010, ostatnia aktualizacja: 31.08.2010, odsłon: 722


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948078
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości