Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 listopada 2012r. o godz. 13.30 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

      1. Otwarcie sesji.

 

      2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.

 

      3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

      4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

 

      5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

 

      6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

      7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie.

 

      8. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

      9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

      10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

 

      11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz upoważnienia do dokonania wpisu Fundacji.

 

      12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

 

      13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.

 

      14. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Ostróda.

 

      15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark.

 

      16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu, tj. Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Lipowie.

 

      17. Wolne wnioski i informacje.

 

      18. Zamknięcie obrad.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Jerzy Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 22.11.2012, ostatnia aktualizacja: 29.11.2012, odsłon: 903


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952929
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości