Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 13.00 odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok.

 

5. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

W tym punkcie:

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.

2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji.

3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.

5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

6. Wolne wnioski i informacje.

 

7. Zamknięcie obrad.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Jerzy Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2012, ostatnia aktualizacja: 07.01.2013, odsłon: 917


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580396
odsłon strony

Aktualnie mamy
86 gości