Ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające mieszkańców, że w dniu 27 października  2005r.  o godz. 10.00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Ostróda z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.

 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 26 maja 2004r. Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie gmina Ostróda.

 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.

 

8. Informacje o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.

 

9. Wolne wnioski i informacje.

 

10. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali nr 21 Urzędu Miasta Ostróda, przy ul. A. Mickiewicza 24.

 

 

Wójt

Gustaw Marek Brzezin

 

 

data publikacji: 24.10.2005, ostatnia aktualizacja: 24.10.2005, odsłon: 684


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952938
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości