Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 25 lutego 2011r. o godz. 14.00 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014

 

Planowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

3.       Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4.       Projekt uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie.

5.       Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

6.       Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2011r.

7.       Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego
i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

8.       Wolne wnioski i informacje.

9.       Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.02.2011, ostatnia aktualizacja: 23.03.2011, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584484
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości