Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 20 stycznia 2012r. o godz. 1400 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy w kadencji 2010-2014.

 

Planowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy.

 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.

 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

 

6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.

 

7. Projekt uchwały wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda.

 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015.

 

9. Wolne wnioski i informacje.

 

10. Zamknięcie obrad.

 

Rada Gminy obradować będzie w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda, u. Jana III Sobieskiego 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Beata Czerkas
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 17.01.2012, ostatnia aktualizacja: 24.01.2012, odsłon: 682


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952962
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości