Ogłoszenie

 

      Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że w dniu 19 grudnia  2005r.  o godz. 9.00 odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Ostróda z następującym porządkiem obrad:

 

      1. Otwarcie obrad.

 

      2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

 

      3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.

 

      4. Projekt uchwały budżetowej na rok 2006.

 

W tym punkcie:

 

4.1.  Wystąpienie Wójta Gminy.

 

4.2. Opinie Stałych Komisji Problemowych Rady Gminy.

 

4.3.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

4.4. Dyskusja.

 

4.5.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

 

      5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

 

      6. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.

 

      7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu od nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

 

      8. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagradzania, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

 

      9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.

 

      10. Wolne wnioski i informacje.

 

      11. Zamknięcie obrad.

 

      Rada Gminy obradować będzie w sali nr 21 Urzędu Miasta Ostróda,  ul. A. Mickiewicza 24. Część uroczysta Sesji opłatkowej rozpocznie się o godz. 13.00 w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku.

 

  

 

Wójt

Gustaw Marek Brzezin

 

data publikacji: 08.12.2005, ostatnia aktualizacja: 08.12.2005, odsłon: 705


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952993
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości