O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  7 października 2020 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,
odbędzie się XXVII  Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Sołtysów oraz  mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXVII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.10.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.10.2020, ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, odsłon: 43

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10904312
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved