O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 31 maja 2019 r. o godz. 1230
odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
    Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ostróda za 2018 r. przez Wójta Gminy Ostróda.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
 
    15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej.
 
    16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda.
 
    23. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    25. Wolne wnioski i informacje.
 
    26. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.05.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.05.2019, ostatnia aktualizacja: 23.05.2019, odsłon: 195

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10455762
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved