Ostróda, dn. 30.07.2018 r.
 
ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.07.2018 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Ostróda, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala 401, na dzień 31 lipca 2018 r., na godzinę 9.00; z następującym porządkiem obrad:
 
     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
     2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
     3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 rok.
 
     4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda.
 
     5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 30.07.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.07.2018, ostatnia aktualizacja: 30.07.2018, odsłon: 146

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8325725
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved