O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 30 października 2019 r. o godz. 900
odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
    Planowany porządek:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII, XIII i XIV sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032.
 
    6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020-2024.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumień międzygminnych w zakresie działalności rodzinnych domów pomocy.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
 
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda.
 
    12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 
    13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
 
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży.
 
    15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    17. Wolne wnioski i informacje.
 
    18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.10.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.10.2019, ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, odsłon: 80

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9767135
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved