O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia  21 września  2021 r. o godz. 1000
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda odbędzie się
XXXVII  Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021-2034.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Samborowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych w obrębie Lubajny, gmina Ostróda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 225/10 położonej w obrębie Kajkowo, gm. Ostróda.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. Nr 8/2, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 134/4, położonej w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda.
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark gmina Ostróda.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. ew. nr 141/120, 143/2 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
20. Wolne wnioski i informacje.
21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXXVII sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.09.2021
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.09.2021, ostatnia aktualizacja: 13.09.2021, odsłon: 45


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298084
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości