O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia 13 kwietnia 2018 r. o godz. 900
odbędzie się XL Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
     Planowany porządek obrad:
 
     1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
     2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok.
     3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.
     4. Zamknięcie obrad.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.04.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 12.04.2018, ostatnia aktualizacja: 17.04.2018, odsłon: 169

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8110750
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved