O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że dnia  12 lutego  2021 r. o godz. 1300
w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek:
1. Otwarcie obrad sesji.
 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Ostróda.
 
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021 – 2034.
 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r.
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ”  sp. z o.o.
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o.
 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostródzie.
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Międzylesie.
 
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody.
 
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ostróda.
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego.
 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania.
 
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2021 r.
 
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
17. Wolne wnioski i informacje.
 
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 
 
Sołtysów oraz mieszkańców Gminy Ostróda w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - w kontekście zagrożenia koronawirusem, zaprasza się do obejrzenia transmisji XXXI sesji online, dostępnej na stronie BIP Urzędu Gminy Ostróda.
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.02.2021
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.02.2021, ostatnia aktualizacja: 05.02.2021, odsłon: 58


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11429729
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości