Nasz znak : RGP.6733.06.2012                       Ostróda, dnia 18 czerwca 2012 r.

                                    

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. /zawiadamia się, że w dniu 15 czerwca 2012 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 9/2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV do zasilenia zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 184 i 211 położonych w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 22.06.2012, ostatnia aktualizacja: 18.07.2012, odsłon: 689


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13952920
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości