Nasz znak : RGP-7331-1/22/2010

Ostróda, dnia 29 września 2010 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 49 KPA w związku z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamia się, że w dniu 28 września 2010 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję Nr 21/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

ustalającej warunki zabudowy na budowie sieci gazowej Dz125PE na działkach nr nr 310/38 i 310/45 oraz przyłączy DN63PE do działek nr nr 310/45, 310/38, 310/35, 310/34 i 310/26 położonych przy ul. Wiosennej w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą zasięgać informacji i zapoznać się z treścią decyzji w Referacie Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 , pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.10.2010, ostatnia aktualizacja: 26.10.2010, odsłon: 704


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14580335
odsłon strony

Aktualnie mamy
65 gości