Nasz znak : RGP-7624/17/2008                               Ostróda, dnia 29 grudnia 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. )

 

 Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 3072/4, 3072/8, 3055/17, 3072/7, 42, 3/6, 3055/21, 3055/22, 3055/8, 6, 21/1, 7/4, 45/3, 24/1, 10/18, 10/7, 3055/18, 10/15, 45/4, 45/5, 68, 45/4, 20/2, 20/3, 20/4, 10/16, 10/17, 10/21, 10/9, 41/1 w miejscowości Ruś Mała , gmina Ostróda.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na ww adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporz. G. Pydyn.

 

Przekazano do publikacji 07.01.2009

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 08.01.2009, ostatnia aktualizacja: 08.01.2009, odsłon: 951

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950135
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved