Nasz znak : RGP-7624/12/2009

Ostróda, dnia 3 grudnia 2009 r.

 

 

Obwieszczenie

 

 Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 domków rekreacyjnych na działce Nr 76/5 położonej na terenie Selezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „ ORATORIUM - DOMINIK „ w miejscowości Czerwona Karczma, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na ww adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji 08.12.2009r.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2009, ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, odsłon: 1 187


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425949
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości