Ostróda, dnia 22 grudnia 2014r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz.182 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2015r. do 31.12.2015 r. Szacunkowa wartość dotacji na realizację zadania w roku budżetowym 2015 wynosi 90.000 zł ( słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Oferty na ww zadanie należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok.108) w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 30.12.2014r. do godz.9.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi 30.12.2014r. o godz. 13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Opis zadania, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadania, warunki przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w specyfikacji konkursu, którą można odebrać do dnia 29.12.2014r. w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 , w godzinach pracy Ośrodka.
 
Data przekazania do publikacji: 22.12.2014r.
Osoba przekazująca: Danuta Niemanowska

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.12.2014, ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, odsłon: 929


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584776
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości