Od 4 marca 2019 roku wydawany jest  E-dowód,  jest to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.
 
Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo e-dowód możesz zawiesić, jeśli go gdzieś zagubisz. I cofnąć jego zawieszenie - gdy go już odnajdziesz. Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
 
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście. Dowiedz się, co trzeba zrobić , aby uzyskać dowód osobisty:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 
- w formie pisemnej w siedzibie dowolnego organu gminy (druk do pobrania) lub
- w formie dokumentu elektronicznego przez epuap.gov.pl
 
Nie musisz wymieniać dowodu, jeśli zmienia się Twój adres zameldowania albo nazwa urzędu, który wydał Twój dowód.
 
Złóż wniosek o nowy dowód osobisty, jeśli:
- Twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.
- Twój aktualny dowód nie jest e-dowodem, a chcesz mieć e-dowód,
- masz e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
- nie możesz złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić)
- podejrzewasz, że twoje dane osobowe, w tym seria i numer dowodu osobistego, zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób (kradzież tożsamości) i zawiadomiłeś o tym organ ścigania (np. policję, prokuraturę) albo posiadasz decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych,
 
E-dowód służy dodatkowo do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Pozwala między innymi:
- zalogować się do portali administracji publicznej, na przykład ePUAP,
- elektronicznie podpisać dokumenty podpisem osobistym,
- elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
- korzystać z automatycznych bramek granicznych na przykład na lotniskach,
- uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP,
- potwierdzić swoją obecność,
 
Potrzebne dokumenty
- wniosek o wydanie dowodu osobistego – otwórz plik w nowym oknie   (wniosek proszę drukować dwustronnie) – pobierz i wypełnij. Taki sam wniosek możesz dostać też w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony wniosek z
- kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym i - jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy - odpowiednie
zaświadczenie
-      sprawdź, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie do dowodu
- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport - jeśli masz,
- dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość, jeśli jesteś osobą, która dostała polskie obywatelstwo
- jeśli ubiegasz się o wydanie dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych osobowych (kradzież tożsamości) -
- potwierdzenie, że zawiadomiłeś organ ścigania (np. policję, prokuraturę) o podejrzeniu nieuprawnionego wykorzystania twoich danych
- osobowych albo decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzającą naruszenie twoich danych osobowych.
 
Zdjęcie do dowodu osobistego
- zdjęcie powinno być aktualne - zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
- na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
- zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
- twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Okulary i soczewki kontaktowe
- jeśli nosisz okulary korekcyjne - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,
- jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru twoich oczu,
- jeśli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet — dołącz orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu.
Zarost
- możesz mieć na zdjęciu zarost, brodę lub wąsy — jeśli to nie utrudnia rozpoznania ciebie,
- aby uniknąć ewentualnych problemów — zrób zdjęcie bez zarostu.
Nakrycie głowy
- jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz zaświadczenie, które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce).
- Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet - dołącz orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu,
cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte.
Biżuteria
- jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia,
- aby uniknąć ewentualnych problemów — zrób zdjęcie bez biżuterii.
Twarz na zdjęciu
- musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy,
- owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),
- musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi,
- oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto w obiektyw,
- niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
- uszy nie muszą być widoczne,
- fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.
Jeśli twój stan zdrowia nie pozwala spełnić tych wymogów, możesz mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład
uśmiech) na zdjęciu.
Tło i oświetlenie zdjęcia
- białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
- twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),
- na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.
Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia
- zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem,
- kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne jest prześwietlenie tła),
- zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
- nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni,
- musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.
Zdjęcia dzieci do 5. roku życia
- dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech),
- twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką),
- dziecko powinno trzymać głowę prosto,
- zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).
Certyfikaty w e-dowodzie są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
który pozwala je też zweryfikować.
certyfikat, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online
Ma go tylko osoba, która: skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.
certyfikat, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym
Podpis osobisty zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw — z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty, jako jedna strona i inna osoba lub firma, jako druga strona. Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.
Może mieć go osoba pełnoletnia, która skończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic.
Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.
certyfikat potwierdzania obecności
Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.
certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego, możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie.
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet, gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.
 
Do czego służą kody PIN w e-dowodzie?
Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (4-cyfrowy PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (6-cyfrowy PIN2) będzie możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów (numerów PIN) dla każdego z tych certyfikatów. Pierwsze ustalenie kodów następuje w organie gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze w dowolnym urzędzie gminy. Po ustaleniu swoich kodów (4-cyfrowy PIN1, 6-cyfrowy PIN2) posiadacz dowodu osobistego będzie mógł w każdym czasie dokonać zmiany tych kodów w organie gminy lub samodzielnie przy użyciu dedykowanej aplikacji. W przypadku zablokowania kodu PIN1 dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub kodu PIN2 dla certyfikatu podpisu osobistego, posiadacz dowodu osobistego będzie mógł odblokować swoje certyfikaty przy użyciu kodu odblokowującego (PUK), kopertę z tym kodem obywatel otrzyma przy odbiorze dowodu osobistego.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. Nr 117
Telefon: (89) 676 07 17.
 
Podstawa prawna
1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i  trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich  utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3.Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
 
Wymagane opłaty:
Nie pobiera się opłaty za wydanie dowodu osobistego.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Uwagi:
1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:
- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia pozostało więcej niż 30 dni, w imieniu, której wniosek składa jeden z rodziców, kurator  lub opiekun prawny;
- przy składaniu wniosku wymagana jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat
2. Dowód osobisty odbiera się osobiście,, z wyjątkiem: osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych wówczas odbiera rodzic albo opiekun prawny., w przypadku osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator,
Jeśli nie możesz osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, upoważnij inną osobę, by odebrała w twoim imieniu dowód. Pamiętaj, żeby powiadomić o tym urząd, który przyjął twój wniosek.
odebrać dowód może pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania odbioru również dla dla osób, których wniosek został przyjęty w miejscu ich pobytu z uwagi na chorobę, niepełnosprawność lub inną niedającą się pokonać przeszkodę.
 
Osoba odbierająca dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Cudzoziemiec, który
nabył obywatelstwo polskie zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 05.03.2019
Osoba przekazująca: Katarzyna Grzeluk

Sporządził/a: Katarzyna Grzeluk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.03.2019, ostatnia aktualizacja: 06.03.2019, odsłon: 2 003


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12301581
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości