Nr.                                                                                                                                                           04.05.2011r.

 

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz § ust 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 .07.1998r.w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592) ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda.

 

Realizatorem

 

ZADANIA 1 - pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od alkoholu, o wartości 2.000 zł

 

ZADANIA 2 - pogłębiona faza terapii z treningami umiejętności dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, o wartości 1.000 zł

 

ZADANIA 3 - program zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej - terapia grupowa „Nawroty - A” , o wartości 1.500 zł

 

ZADANIA 4 - program zapobiegania nawrotom choroby - uzależnienie od narkotyków - terapia grupowa „Nawroty - N”, o wartości 1.000 zł

 

ZADANIA 5 -  prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla współuzależnionych, o wartości 3.000 zł

 

ZADANIA 6 - prowadzenie grupy pogłębionej terapii dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, o wartości 1.500 zł

 

ZADANIA 7 - prowadzenie grupy terapeutyczno - edukacyjnej dla ofiar przemocy w rodzinie, o wartości 2.500 zł

 

 

ZADANIA 8 - prowadzenie zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie, o wartości 1.500 zł

 

będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS Centrum Psychiatryczno - Odwykowe, 14 - 100 Ostróda, Kajkowo ul. Szkolna 1.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Nr.

Ostróda, dnia 18 kwietnia 2011r.

 

Ogłoszenie

 

 

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) oraz § 7 u st. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U.Nr 93 poz.592) ogłasza konkurs ofert na realizację w 2011 roku świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców gminy Ostróda obejmujących:

 

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi;

 

2) zwalczanie narkomanii;

 

3) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

 

Szczegółowe warunki konkursu, w tym wykaz zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych do w/w zadań dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w biurze Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Pieniężnego 6 , 14 – 100 Ostróda w terminie 10 dni od daty ogłoszenia konkursu.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda w terminie do dnia 28 kwietnia 2011r. do godz. 1400.

 

Konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty w dniu 29 kwietnia 2011r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda (sala konferencyjna).

 

Termin związania ofertą obowiązuje od 28 kwietnia 2011r. do dnia 11 maja 2011r. Wójt Gminy Ostróda zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Oferenci mają możliwość składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert zgodnie z §16 i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93 poz. 592).

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Załączniki:

 

1. Regulamin Komisji

2. Szczegółowe warunki konkursu

3. Formularz ofertowy

4. Arkusz oferty realizacji zadania

5. Arkusz oceny ofert

6. Projekt umowy

 

Wszystkie powyższe dokumenty dostępne są w niniejszym skompresowanym linku

Sporządził/a: Małgorzata Siniakiewicz GCRPU
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.04.2011, ostatnia aktualizacja: 05.05.2011, odsłon: 768

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270733
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved