Ostróda, 15 września 2015r.
ZP.271.7.2015
 
Strona Internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny.
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny”- część I „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Projektowanie
 i Nadzór(Wodociągi, Kanalizacje, c.o.) ,,PiN” Andrzej Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda za cenę ofertową brutto 59.000,00zł. Oferta złożona przez Projektowanie i Nadzór(Wodociągi, Kanalizacje, c.o.) ,,PiN” Andrzej Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. termin realizacji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty w postepowaniu złożyły firmy:
l.p.
oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena ofertowa brutto/
Termin realizacji
Łączna ilość punktów
(kryterium cena+ kryterium termin realizacji)
1.
Biuro Projektów ,,BPBW” Spółka z o.o.
ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
276.750,00zł
18.03.2016r.
22,20
(20,20+2,00)
3.
Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych
i Budowlanych ,,ZUPIB”-Sp. z o.o.
ul. Morska 10a
10-145 Olsztyn
84.501,00zł
26.02.2016r.
71,30
(66,30+5,00)
4.
Przedsiębiorstwo spółka z o.o.
ELPROJEKT
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg
95.940,00zł
26.02.2016r.
63,30
(58,30+5,00)
 
 
Ostróda, 15 września 2015r.
ZP.271.7.2015
 
Strona internetowa Zamawiającego, tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny.
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907. ze zm. ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko - Iławski Obszar Funkcjonalny”- część II „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury komunalnej terenu części obrębu Kajkowo, Górka i Lipowiec” wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Projektowanie
 i Nadzór(Wodociągi, Kanalizacje, c.o.) ,,PiN” Andrzej Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda za cenę ofertową brutto 28.000,00zł. Oferta złożona przez Projektowanie i Nadzór(Wodociągi, Kanalizacje, c.o.) ,,PiN” Andrzej Wygonowski, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (95pkt. Kryterium cena, 5 pkt. termin realizacji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważne oferty w postepowaniu złożyły firmy:
l.p.
oferty
Nazwa Wykonawcy
Cena ofertowa brutto/
Termin realizacji
Łączna ilość punktów
(kryterium cena+ kryterium termin realizacji)
3.
Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych ,,ZUPIB”-Sp. z o.o.
ul. Morska 10a
10-145 Olsztyn
54.243,00zł
26.02.2016r.
54,00
(49,00+5,00)
4.
Przedsiębiorstwo spółka z o.o.
ELPROJEKT
ul. Junaków 3
82-300 Elbląg
36.654,00zł
26.02.2016r.
77,40
(72,40+5,00)
 
 
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Dokumentacja - 322MB
 
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
 
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz terenu części obrębu Kajkowo, Górka Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-Iławski Obszar Funkcjonalny
 
Data przekazania do publikacji: 29.06.2015r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 29.06.2015, ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, odsłon: 1 366


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584674
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości