Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na ogłoszenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.12.2015r. dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2016r do 31.12.2016r. wybrano jedyną ofertę jaka wpłynęła.

Realizatorem zadania został Polski Komitet Pomocy Społecznej Warmińsko - Mazurski Zarząd Wojewódzki w Olsztynie ul. Dabrowszczaków 34/3  10 - 541 Olsztyn

 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2016r. do 31.12.2016 r. Szacunkowa wartość dotacji na realizację zadania w roku budżetowym 2016 wynosi 80.000 zł ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
 
Oferty na ww zadanie należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok.108) w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 28.12.2015r. do godz.9.00.
Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Opis zadania, wysokość dotacji przeznaczonych na realizację zadania, warunki przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w specyfikacji konkursu, którą można odebrać do dnia 21.12.2015r. w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w godzinach pracy Ośrodka.

Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.12.2015, ostatnia aktualizacja: 04.04.2016, odsłon: 737

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746307
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved