Uchwała Nr XXXVI/175/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2005r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" w Ostródzie.

 

      Na podstawie art. 64 ust. l i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) oraz § 46 ust. l Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" (Dz. Urz. Województwa Olsztyńskiego z 1995r. Nr 31, póz 332 z późn zm ) - Rada Gminy Ostróda ustała, co następuje:

 

      § 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko" gminy Lubawa.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 03.09.2005, ostatnia aktualizacja: 03.09.2005, odsłon: 710


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292249
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości