Uchwała Nr XXXIII/162/05

Rady Gminy Ostróda

z dnia 21 kwietnia 2005r.

 

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 

      Na podstawie § 106 ust. 3 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 149, poz. 2046), uchwala się co następuje:

 

      § 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXI/154/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 26.04.2005, ostatnia aktualizacja: 26.04.2005, odsłon: 701


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292271
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości