Uchwała Nr XXXII/194/2009

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie powołania gminnej Komisji ds. Referendum.

 

Na podstawie art. 49. ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( Dz. U. Nr 88, poz. 985, zm. Z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 113, poz. 984 z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, poz. Z 2006 r. Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 112, poz. 766) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję ds. Referendum w składzie:

 

1. Agnieszka Raczyńska.

 

    2. Elżbieta Okrucińska.

 

3. Zofia Stankiewicz.

 

4. Irena Jara.

 

    5. Jadwiga Drobisz.

 

6. Andrzej Kosecki.

 

    7. Klaus Sonnack.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.05.2009, ostatnia aktualizacja: 19.05.2009, odsłon: 906


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715054
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości