Uchwała Nr XXVII/131/04

Rady Gminy Ostróda

z dnia 8 listopada 2004r.

 

w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości

 

      Na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2002r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003, Nr 119 poz. 1117 z późn. Zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Zezwala się Zakładom Mięsnym Morliny Spółka Akcyjna z siedzibą w Morlinach na używanie nazwy „Morliny” w znakach towarowych i wzorach przemysłowych.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 882


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584561
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości