Uchwała Nr XXV /137/2012

Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2012r.

 

w sprawie zgłoszenia sołectw Turznica oraz Stare Jabłonki do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda, uchwala co następuje:

 

      § 1. Zgłasza sołectwa Turznica oraz Stare Jabłonki do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

Przekazano do publikacji

21.09.2012

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.09.2012, ostatnia aktualizacja: 21.09.2012, odsłon: 631


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627508
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości