Uchwała Nr XXIX/168/09

Rady Gminy Ostróda

z dnia 12 lutego 2009 r.

 

w sprawie: nadania imienia Zespołowi Szkół w Samborowie.

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm./ w związku z § 5 Rozdziału II Statutu Zespołu Szkół w Samborowie, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Zespołowi Szkół w Samborowie imię Mikołaja Kopernika.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.02.2009, ostatnia aktualizacja: 17.02.2009, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745643
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości