Uchwała Nr XXIX/154/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 30 października 2012 r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 i art. 36 ust.1-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Ustala się Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi Jerzemu Fijasowi miesięczne Wynagrodzenie w następującej wysokości:

 

      1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie - 5.500,00 zł.

 

      2. dodatek funkcyjny w kwocie - 1.950,00 zł.

 

      3. dodatek za wieloletnią pracę w wys. 20%

wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 1.100,00zł.

 

      4. dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia

zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.490,00 zł.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Andrzej Wiczkowski

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2012, ostatnia aktualizacja: 05.11.2012, odsłon: 702


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627667
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości