Uchwała Nr XXIV/135/12

Rady Gminy Ostróda

z dnia 5 lipca 2012r.

 

                                         w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Ostróda.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) w związku z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Ostróda Pana Gustawa Marka Brzezina wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

 

§2. Przewodniczący Rady Gminy Ostróda niezwłocznie prześle niniejszą uchwałę Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 9 lipca 2012r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiczkowski

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.07.2012, ostatnia aktualizacja: 06.07.2012, odsłon: 712


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11627589
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości